Späť

2017 SKP BA - cerpanie dotcie MV SR k 31.03.2017, 5perc MV SR
2017 SKP BA - cerpanie dotcie MV SR k 31.03.2017
2017 Vyzva - StrelivoKaliber12_SKPBA_BrokStrelba2017
2017 Vyzva - ZimnaSportovaBunda_2017
2017 Vyzva - mikrobusy II polrok 2017
2017 Vyzva - pistolove strelivo
2017 Vyzva ZimnaSportovaBunda_2017 2
2017 Vyzva dobrovolnicka cinnost VSaZ
2017 Vyzva pazby
2017 Vyzva sport material - box SKP Bratislava
2017 Vyzva strelivo do gulovch zbrani
2017 dobrovolnicka cinnost VSaZ
BSK 2017 Preteky slalom
BSK 2017 Sustredenie HO
Dobro - Zoznam zmluv VSaZ
Dobro -Zoznam zmlúv HC-SKP BA
Dotacia_mvsr_2017
Dotacia_sk_slalom_2017
MV SR 2017 1 Priloha c 2 Vydavky celkom
MV SR 2017 10 najomne
MV SR 2017 11 sluzby
MV SR 2017 5 cestovne
MV SR 2017 6 energie
MV SR 2017 7 material
MV SR 2017 8 dopravne
MV SR 2017 S-1 Priloha c 2 Vydavky spolufinancovanie
MV SR 2017 S-10 spolufinancovanie najomne
MV SR 2017 S-11 spolufinancovanie sluzby
MV SR 2017 S-2,3 spolufinancovanie mzdove vydavky
MV SR 2017 S-5 spolufinancovanie cestovne
MV SR 2017 S-7 spolufinancovanie material
MV SR 2017 S-8 spolufinancovanie dopravne
MV SR dotacia 12-2017 PK-1
MV SR dotacia 12-2017
MV SR dotácia 1-2017, BV
MV SR dotácia 1-2017, FA
MV SR dotácia 1-2017, PK 1
MV SR dotácia 1-2017, PK 2
MVSR 11-2017
MVSR dotacia 12-2017-1
SATKD 2017 Mladez do 23
SK-RK 20147 Cinnost Odd
SK-RK 20147 LsK
SSZ 2017 - mladez do 23
SSZ 2017 Mladez do 23
SZLH vyuctovanie dorast
SZLH vyuctovanie kadeti
SZLH vyuctovanie talent do 23 rokov
Uzavierka SKP Ba 2017
Vyzva 2017 SKP Bratislava - strelivo 22LR
Vyzva 2017 SSZ - strelivo 22LR