Späť

Dobro -Zoznam zmluv HO 2023
Dotacia na cinnost 2023, ZoD 415_2023
Dotacia na projekt 2023, ZoD 416_2023
MV SR 2023 spolufinancovanie
MV SR dotacia 2023 14.11.23 PK
MV SR dotacia 2023 15.08.23 DF
MV SR dotacia 2023 20.11.23 PK
MV SR dotacia 2023 7-10_23 DF
MV SR vyuctovanie dotacie 2023
Prezencna-listina-VZ-SKP-BA-12_6_2023
Rokovaci-poriadok-VZ-SKP-BA-12_6_2023
Sprava-pracovnej-komisie-o-uznasaniaschopnosti-VZ-SKP-BA-12_6_2023
Uznesenie-VZ-SKP-BA-12_6_2023
Volebny-poriadok-VZ-SKP-BA-12_6_2023
Vyzva prenajom mikrobusov pre HO 2023
Vyzva strelivo kaliber 12_70 mm pre Skeet 2023
Vyzva-strelivo-do-gulovych-zbrani-22LR
Vyzva_naboje_12mm_SKPBA_OBS
Zapisnica-VZ-SKP-BA-12_6_2023